GIẢI PHÁP CHO NHÀ MÁY THÔNG MINH


Hệ thống điều hành sản xuất arc.liteTM từ Arcstone được thiết kế đặc biệt để cung cấp cho các nhà sản xuất vừa và nhỏ, khởi đầu thuận lợi trong việc số hóa sản xuất bằng cách hợp lý hóa quy trình sản xuất thủ công nặng nhọc thành quy trình hoàn toàn tự động với chi phí bằng không. Nhờ tính chất trực quan, cắm và chạy (plug-and-play), arc.lite tiết kiệm thời gian khi chỉ cần cài đặt trong 1 ngày, qua đó nhanh chóng tối ưu hóa năng suất và khả năng truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Đọc thêm

Sản phẩm nổi bật

HỆ THỐNG GIẢI PHÁP CHO NHÀ MÁY THÔNG MINH SMART FACTORY SỐ 1 TẠI VIỆT NAM

Với giải pháp arc.liteTM của Arcstone, các nhà sản xuất vừa và nhỏ sẽ có thể trải nghiệm:

Sử dụng tài nguyên hiệu quả hơn khi cải thiện khả năng hiển thị quy trình sản xuất

Giảm chi phí vận hành nhờ phát hiện và loại bỏ các quy trình gây lãng phí.

Bảo mật dữ liệu cao hơn khi toàn quyền sở hữu đối với các dữ liệu tại nơi sản xuất hoặc lưu trữ đám mây (cloud)

Xem thêm
Xem thêm
Xem thêm
Xem thêm
Xem thêm
Xem thêm
Xem thêm
Xem thêm